Resestipendier att söka!

Sista ansökningsdag är 30 april 2014

Ansökningsblanketten skrivs ut och skickas ifylld till föreningens sekreterare.

SFNM brukar dela ut resestipendier två gånger per år, på högst 10000 kronor. Stipendierna kan sökas av föreningens medlemmar, och medlemskapet måste vara godkänt före den sista ansökningsdagen. Resestipendium kan sökas för kongresser eller någon annan resa som behövs för att inhämta ny kunskap. Vid kongressresor värderas det högt att ha ett eget bidrag.

Besked om erhållet stipendium kommer senast en månad efter sista ansökningsdag. En kort reseberättelse, max 500 ord (A4), kommer att publiceras på föreningens hemsida. Pengarna utbetalas efter att reseberättelse skickats in, vilket skall ske senast 3 månader efter att resan avslutats.

 

Årets första medlemsutskick

Läs årets första utskick från föreningens sekreterare här: 2014-02-Meddelandeblad!

Vi vill även passa på att påminna om att betala in medlemsavgiften för 2014. Som vanligt så skickar vi inte ut något förtryckt inbetalningskort utan ni ombeds att betala er avgift till Plusgirokontot 8 59 49-6. Avgiften är 150 kr, eller 75 kr från det år man har fyllt 65. Märk inbetalningen med namn och att det gäller medlemsavgift för 2014. Företag får en faktura och hedersmedlemmar är befriade från avgift. Du kan förstås bortse från detta om du redan har betalat.

Ny hemsida!

Nu tackar Håkan Geijer för sig efter sex år som webbredaktör och lämnar över till Annmarie Svensson. Samtidigt passar vi på att sjösätta den nya hemsidan. Allt kanske inte är tipptopp ännu, men vi jobbar på…!