Utlysning av vårens resestipendier

Sista ansökningsdag är 30 april 2015

Ansökningsblanketten skrivs ut och skickas ifylld till föreningens sekreterare.

SFNM brukar dela ut resestipendier två gånger per år, på högst 10000 kronor. Sökande ska ha varit medlem i föreningen i minst ett år vid ansökningstillfället. Resestipendium kan sökas för kongresser eller någon annan resa som behövs för att inhämta ny kunskap. Vid kongressresor värderas det högt att ha ett eget bidrag.

Besked om erhållet stipendium kommer senast en månad efter sista ansökningsdag. En kort reseberättelse, max 500 ord (A4), kommer att publiceras på föreningens hemsida. Pengarna utbetalas efter att reseberättelse skickats in, vilket skall ske senast 3 månader efter att resan avslutats.

 

Nya kurser att anmäla sig till!

Det händer en hel del nu under våren! Titta in på sidan Kurser och konferenser där det åter finns nya kurser att anmäla sig till. De senast tillkomna är:

Nuklearmedicinsk njurkurs i Malmö den 18-19 maj, dagarna precis före Vårmötet som är den 20-22 maj, i Helsingborg . Anmälan till kursen senast 2015-04-24. Läs också det preliminära schemat.

Även till Vårmötet går det nu bra att anmäla sig. Vårmöteshemsidan uppdateras kontinuerligt så titta in där med jämna mellanrum!

Till hösten ordnas Kurs i Grundläggande kurs i Nuklearmedicin för ST-läkare, på Cypern 25 september – 2 oktober. Anmälan senast 2015-05-01.