Svenskkväll i samband med EANM i Göteborg

SFNM inbjuder medlemmar till Svenskkväll i samband med EANM Congress i Göteborg, tisdagen den 21/10 kl 19:30 på GTS Konferens, Erik Dahlbergsgatan 9.
Det serveras en svensk buffé. Dryck köper var och en i baren.
Kostnad: 300:-
Anmälan via mail till: sigrid.leide_svegborn@med.lu.se senast den 14/10. 
Antalet platser är begränsat, så först till kvarn!
Hoppas att vi ses på Svenskkvällen!

Styrelsen SFNM

Höstens resestipendier

Sista ansökningsdag är 31 oktober 2014

Ansökningsblanketten skrivs ut och skickas ifylld till föreningens sekreterare.

SFNM brukar dela ut resestipendier två gånger per år, på högst 10000 kronor. Stipendierna kan sökas av föreningens medlemmar, och medlemskapet måste vara godkänt före den sista ansökningsdagen. Resestipendium kan sökas för kongresser eller någon annan resa som behövs för att inhämta ny kunskap. Vid kongressresor värderas det högt att ha ett eget bidrag.

Besked om erhållet stipendium kommer senast en månad efter sista ansökningsdag. En kort reseberättelse, max 500 ord (A4), kommer att publiceras på föreningens hemsida. Pengarna utbetalas efter att reseberättelse skickats in, vilket skall ske senast 3 månader efter att resan avslutats.

Välkomna med ansökan!

Vi gratulerar våra nya Hedersmedlemmar

Marika Bajc och Rune Sixt!

IMG_3015

Marika Bajc är överläkare vid Klinisk Fysiologi, BFC, Skånes Universitetssjukhus i Lund och docent vid Lunds Universitet.

Rune Sixt är överläkare på barnfysiologen vid Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, vilken är landets enda barnfysiologiska avdelning.

 Motiveringarna till hedersmedlemsskapen lyder:

Marika Bajc har framför allt arbetat med lungdiagnostik och med att utveckla lungscintigrafi som metod, ffa med tomografisk teknik. Marika har enträget arbetat både i Sverige och internationellt med att etablera VP-SPECT-metoden och har bedrivit en omfattande forskning inom området. Inom EANM har Marika varit med och skrivit EANM:s guidelines för lungscintigrafi och bedrivit undervisning inom området. Marika är också sedan flera år sekreterare i UEMS executive committee, som arbetar med utbildningsfrågor inom EU. Marika har varit vetenskaplig sekreterare i SFNM och har också varit med och skrivit den nuvarande utbildningsplanen och boken för ST-utbildning i nuklearmedicin.

Rune Sixt har arbetat med att utveckla nuklearmedicin för barn, både i Sverige och internationellt. Rune har varit aktiv inom EANM och suttit med i EANM:s Pediatric committe och har där varit med och skrivit flertalet av EANM:s pediatriska guidelines. Rune har också bedrivit en omfattande forskning ffa inom njurområdet. Vidare är Rune den som ligger bakom förslaget att EANM Congress för första gången kommer att arrangeras i Sverige och i hans hemstad Göteborg, hösten 2014.

 

Abstractpris vårmötet 2014

Juryn hade en svår uppgift att bland de många intressanta bidragen utse vinnaren av årets abstractpris, men enades till sist om att det skulle gå till

My Jonasson, nuklearmedicin och PET i Uppsala, som presenterade sitt arbete med postern “Development of a clinically feasible 11C-PE2I PET scan protocol for differential diagnosis of Parkinsonian syndrome“.

Juryns motivering löd: “DAT PET och DAT SPECT blir allt mer viktigt för diagnostik av parkinsonistiska sjukdomar. Metoden som presenteras i detta arbete är av stort värde i utvecklingsarbetet för att göra 11C-PE2I PET till en kliniskt användbar metod.”

IMG_3034IMG_3037