Abstractpriser

Utdelade priser för bästa abstract

2013 Kalmar Christel Kullberg, Magnus Hansson, Jonas Jögi, Cecilia Hindorf och Jenny Oddstig, Lund: Aktivitetsreduktion för patienter med hög vikt vid myokardscintigrafi                            Motivering: ”Översyn av befintlig metod ur ett strålskyddsperspektiv med frågeställning om huruvida aktivitetsreduktion kan utföras med bibehållen bildkvalitet. Arbetet resulterat i metodförändring”.

2012 Hasseludden J Oddstig, F Hedner, J Jögi, C Hindorf och H Engblom, Lund: Kan man reducera aktivitet vid myocardscintigrafi med bibehållen bildkvalité?

2011 Lund Elin Trägårdh-Johnsson, Mattias Wieloch, David Nilsson och Lars Edenbrandt, Malmö: Does the recieiver of a myocardial perfusion report precisely understand the message? A pilot study.                                                                                                                                                Motivering: ”För att man tagit sig an en viktig kvalitetsfråga som inte så ofta belyses och som är viktig för alla våra undersökningar”

2010 Göteborg Jonas Högberg, Rizell, Gjertsson, Hultborn, Henriksson, Svensson och Bernhardt, Göteborg: Bremsstrahlung imaging of 90Y microspheres shows poor resemblance with distributions of 99mTc -MAA in liver

2009 Sunne Berit Jansson, Tony Roxström, Lars Sundkvist och Leif Svensson, Huddinge: Varför ”lufta” Myoview? En fråga om biodistribution

2008 Linköping Henrik Karlsson och Agnetha Gustafsson, Linköping: Fingerdosmätningar vid olika moment vid hantering av 18F-FDG

2007 Tällberg Åsa Jonson, Andreas Lindberg och Roumiana Chakarova, Borås: Mätning av fingerdoser vid arbete i hot-lab

2006 Umeå Anna Olsson, Majne Malmgren, Anette Davidsson, Håkan Pettersson och Agnetha Gustafsson, Linköping: Finger- och handdoser vid hantering av isotoper i nuklearmedicinsk verksamhet

2005 Uddevalla Ann-Christine Bergh, Irma Nikadon, Madis Suurkula och Jakob Himmelman, Göteborg: PET-buss i Västsverige – planering och uppstart. Praktiska erfarenheter av 30 patientundersökningar

2003 Stockholm Barbro Ljung, Göteborg: Förberedelser av barn inför nuklearmedicinska undersökningar