Ny hemsida!

Nu tackar Håkan Geijer för sig efter sex år som webbredaktör och lämnar över till Annmarie Svensson. Samtidigt passar vi på att sjösätta den nya hemsidan. Allt kanske inte är tipptopp ännu, men vi jobbar på…!

Abstractpris

Abstractvinnare 2013

Abstractpriset vid Vårmötet delades ut till Christel Kullberg och medarbetare, Lund, för arbetet Aktivitetsreduktion för patienter med hög vikt vid myokardscintigrafi.

Motivering: Översyn av befintlig metod ur ett strålskyddsperspektiv med frågeställning om huruvida aktivitetsreduktion kan utföras med bibehållen bildkvalitet. Arbetet resulterat i metodförändring.

Vi gratulerar!