Utlysning av Vårens Resestipendier

Sista ansökningsdag är 30 april 2017

Ansökningsblanketten skrivs ut och skickas ifylld till föreningens sekreterare.

SFNM brukar dela ut resestipendier två gånger per år, på högst 10000 kronor.
Sökande ska ha varit medlem i föreningen i minst ett år vid ansökningstillfället.
Resestipendium kan sökas för kongresser eller någon annan resa som behövs för att inhämta ny kunskap. Vid kongressresor värderas det högt att ha ett eget bidrag.

Stipendium beviljas inte retroaktivt, så resan kan göras tidigast en månad efter sista ansökningsdag.

Nytt sedan 2016 är att vi även tar emot ansökningar om ekonomisk starthjälp för nya utvecklings- eller forskningsprojekt. Högsta belopp man kan ansöka om är 10 000 kronor. Pengarna är tänkta att t ex användas till material som behövs för att få igång projektet, dock inte för lönekostnader. Samma blankett som för resestipendierna kan användas, men projektet, och vad pengarna ska användas till, måste beskrivas i en separat bilaga.

Besked om erhållet stipendium kommer senast en månad efter sista ansökningsdag. En kort reseberättelse, max 500 ord (A4), kommer att publiceras på föreningens hemsida. Pengarna utbetalas efter att reseberättelse skickats in, vilket skall ske senast 3 månader efter att resan avslutats.

Välkommen med ansökan!

Nytt medlemsbrev!

Ett nytt medlemsbrev har i dagarna skickats ut av föreningens sekreterare. Det finns även att läsa här. Kan också passa på att påminna om att det är dags att betala in medlemsavgiften för 2017, om man inte redan gjort det.

Nu är det dags att anmäla sig till årets vårmöte som går av stapeln i Umeå, 17-19 maj. Vi hoppas att det blivit lite varmare till dess. Medan vi väntar på värme ute, får vi väl sitta i stugorna och författa abstracts att bidra med på Vårmötet. Sista dag att skicka in abstracts är den 7 april. Mer information om anmälan till Vårmötet, abstractinlämning, hotellförslag och ett preliminärt program finns på Vårmötets egen hemsida www.sfnmvarmotet.se. Titta in med jämna mellanrum så du inte missar några uppdateringar!

God fortsättning på det nya året!

Vi hoppas att ni alla haft en skön jul- och nyårshelg med möjlighet till lite avkoppling, trots att det var minimalt med extra lediga dagar.

Nytt år innebär nya möjligheter att förkovra sig på kurser och kongresser både inom landet och utanför. Titta in på den uppdaterade sidan ”Kurser och konferenser” – vårens utbud är stort!

Nytt år – innebär också att det är dags att betala medlemsavgift igen. Avgiften är oförändrad, dvs 150 kr för enskilda medlemmar, 75 kr för pensionärer resp 1500 kr för företag. Betalas in på Plusgirokonto: 8 59 49-6  Glöm inte att skriva namn och arbetsplats i meddelanderutan! Meddela också eventuella nya kontaktuppgifter direkt till sekreteraren via e-post, så att vi kan hålla medlemslistan uppdaterad.

Dags att ansöka om höstens resestipendier

Sista ansökningsdag är 31 oktober 2016

Ansökningsblanketten skrivs ut och skickas ifylld till föreningens sekreterare.

SFNM brukar dela ut resestipendier två gånger per år, på högst 10000 kronor.
Sökande ska ha varit medlem i föreningen i minst ett år vid ansökningstillfället.
Resestipendium kan sökas för kongresser eller någon annan resa som behövs för att inhämta ny kunskap. Vid kongressresor värderas det högt att ha ett eget bidrag.

Stipendium beviljas inte retroaktivt, så resan kan göras tidigast en månad efter sista ansökningsdag.

Besked om erhållet stipendium kommer senast en månad efter sista ansökningsdag. En kort reseberättelse, max 500 ord (A4), kommer att publiceras på föreningens hemsida. Pengarna utbetalas efter att reseberättelse skickats in, vilket skall ske senast 3 månader efter att resan avslutats.

Välkommen med ansökan!

Påminnelse om

Extrastämma

I samband med Nuklearmedicinens Dag den 15 september håller föreningen en kort extrastämma för omval av styrelsemedlem Johanna Svensson, Göteborg.

Tid: Torsdagen den 15 september 2016, kl 12.30-13.00
Plats: Lilla Aulan, Jan Waldenströms gata 5, Skånes Universitetssjukhus, Malmö

Välkomna!

Program för Nuklearmedicinens Dag

Vårmötet 2016 i Jönköping

Ett varmt tack till arrangörerna av årets nuklearmedicinska vårmöte, för ett trevligt program både på dagarna och kvällarna.

Flera av föreläsningarna finns nu publicerade under rubriken Vårmöte eller via direktlänk här.

Vi gratulerar vinnaren av Årets Abstractspris – Mariana Reza, för bidraget med titeln ”Intra-individual reproducibility of automated bone scan index in patients with prostate cancer: A pilot study”.

Abstractpris 2016 (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

Nästa års Nuklearmedicinska Vårmöte arrangeras av nuklearmedicin i Umeå, den 17-19 maj 2017.