Vårmöte, årsmöte och medlemsavgift 2016

Missa inte att skicka in abstracts till årets Vårmöte, senast den 8 april. Mer information finns på Vårmötets hemsida.

Det är också tid att skicka in motioner till Årsmötet, som hålls fredagen den 20 maj, i vårmötets lokal Teatersalen i Kulturhuset Spira i Jönköping. Motioner ska vara föreningens sekreterare tillhanda senast den 20 mars.

För er som inte har betalt medlemsavgiften för 2016 ännu, ber vi er göra det snarast. Mer information finns här.

Vårmöte 2016

Gott Nytt År!

Nytt år betyder att det snart är dags för Vårmöte igen!

Nu är det möjligt att anmäla sig till årets upplaga av
Nuklearmedicinsk Utbildningsdag och Vårmöte, som går av stapeln 18-20 maj i Jönköping.

logo_vårmöte_Jkpg
Mer information och anmälningsformulär finns på www.sfnmvarmotet.se

Välkommen med din anmälan!

Tack från arrangörerna av Vårmötet i Helsingborg

Vi på Fysiologiska avdelningen i Helsingborg vill säga ett stort
TACK till alla föreläsare, utställare och deltagare för att ni var med och gjorde årets Nuklearmedicinska Utbildningsdag och Vårmöte så trevligt!

De föreläsningar som är godkända för publicering kommer efterhand att läggas ut här på hemsidan under rubriken VÅRMÖTE. Några bilder från mötet kommer också att publiceras på samma sida.

Vi ser nu fram emot 2016 års upplaga av Nuklearmedicinska Utbildningsdagen och Vårmötet, den 18-20 maj, i Jönköping!

Vi gratulerar våra nya Hedersmedlemmar

Marika Bajc och Rune Sixt!

IMG_3015

Marika Bajc är överläkare vid Klinisk Fysiologi, BFC, Skånes Universitetssjukhus i Lund och docent vid Lunds Universitet.

Rune Sixt är överläkare på barnfysiologen vid Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, vilken är landets enda barnfysiologiska avdelning.

 Motiveringarna till hedersmedlemsskapen lyder:

Marika Bajc har framför allt arbetat med lungdiagnostik och med att utveckla lungscintigrafi som metod, ffa med tomografisk teknik. Marika har enträget arbetat både i Sverige och internationellt med att etablera VP-SPECT-metoden och har bedrivit en omfattande forskning inom området. Inom EANM har Marika varit med och skrivit EANM:s guidelines för lungscintigrafi och bedrivit undervisning inom området. Marika är också sedan flera år sekreterare i UEMS executive committee, som arbetar med utbildningsfrågor inom EU. Marika har varit vetenskaplig sekreterare i SFNM och har också varit med och skrivit den nuvarande utbildningsplanen och boken för ST-utbildning i nuklearmedicin.

Rune Sixt har arbetat med att utveckla nuklearmedicin för barn, både i Sverige och internationellt. Rune har varit aktiv inom EANM och suttit med i EANM:s Pediatric committe och har där varit med och skrivit flertalet av EANM:s pediatriska guidelines. Rune har också bedrivit en omfattande forskning ffa inom njurområdet. Vidare är Rune den som ligger bakom förslaget att EANM Congress för första gången kommer att arrangeras i Sverige och i hans hemstad Göteborg, hösten 2014.

 

Abstractpris vårmötet 2014

Juryn hade en svår uppgift att bland de många intressanta bidragen utse vinnaren av årets abstractpris, men enades till sist om att det skulle gå till

My Jonasson, nuklearmedicin och PET i Uppsala, som presenterade sitt arbete med postern ”Development of a clinically feasible 11C-PE2I PET scan protocol for differential diagnosis of Parkinsonian syndrome”.

Juryns motivering löd: ”DAT PET och DAT SPECT blir allt mer viktigt för diagnostik av parkinsonistiska sjukdomar. Metoden som presenteras i detta arbete är av stort värde i utvecklingsarbetet för att göra 11C-PE2I PET till en kliniskt användbar metod.”

IMG_3034IMG_3037