EANM COVID-19 INFO CENTRE och fallbeskrivningar

   

EANM har på hemsidan samlat intressant info/länkar avseende hantering av COVID-19 i relation till arbetet inom den nuklearmedicinska sfären. Kom direkt dit vid att trycka på denna LÄNK

Om du i ditt arbete hittar intressanta fynd inom nuklearmedicinen som är relaterad till COVID-19 och som du vill delge kollegiet är du mycket välkommen att skicka dina fynd till oss – det kan röra sig om fallbeskrivningar mm som vi kan publicera på hemsidan.

Skicka ditt mail till webbredaktören Morten Scheike

Angående årsmötet 2020

Kära medlemmar i SFNM,

Styrelsen har idag beslutat att skjuta fram årsmötet från 15 maj till hösten 2020, eftersom vi tror att vi alla har annat som behöver prioriteras denna vår. Beslutet är inte helt enkelt då det innebär att viktiga val och beslut skjuts fram i tiden men vi tycker det är viktigt med högt deltagande och hoppas att situationen ser bättre ut i höst. Nytt datum är inte bestämt än och vi ber att få återkomma med mer information.

Vänliga hälsingar

För styrelsen,

Elin Trägårdh, ordförande

OBS – Nuklearmedicinskt vårmöte och utbildningsdag 2020 är inställt!

Kära vänner,

Det är med stor sorg vi kan meddela att styrelsen för Svensk förening för nuklearmedicin och lokala organisationskommittén har beslutat att ställa in en av årets höjdpunkter, det nuklearmedicinska vårmötet, som var planerat till 13-15 maj i Växjö. Vi bedömer att det är alltför stor risk att covid-19-situationen omöjliggör genomförandet av mötet. Styrelsen har också beslutat att inte senarelägga mötet. Just nu är fokus att värna sjukvårdspersonal och de patienter vi möter inom sjukvården.

Vi har i nuläget för avsikt att kunna hålla årsmötet 15 maj kl 9.30-10.15 och tittar på möjliga digitala lösningar för detta. Mer information kommer så snart vi vet mer.

Med hopp om att situationen förbättras så att det istället är många som kan åka till EANM i Wien i oktober och till nästa års vårmöte i Linköping!

För SFNMs styrelse och lokala organisationskommittén,

Elin Trägårdh, ordförande i SFNM

Agnieszka Athley, lokala organisationskommittén

Vårens stipendier!

Svensk Förening för Nuklearmedicin delar ut stipendier löpande – men under våren finns 2 deadlines avseende stipendier riktat mot deltagande i SFNMs utbildningsdag/vårmöte och EANM kongressen. Dessa deadlines är 31 mars respektive 31 maj.

I övrigt vg se föreningens regelverk avseende stipendier via denna länk

NATIONELL SVARSMALL FÖR STATISK NJURSKINTIGRAFI (99mTc-DMSA)

Föreningens arbetsgrupp för utformning av en ”NATIONELL SVARSMALL FÖR STATISK NJURSKINTIGRAFI (99mTc-DMSA)” är nu klar med arbetet. Detta är ett viktigt steg i föreningens kvalitetsarbete för att harmonisera specialitetens remissvar. Arbetet med svarsmallar fortgår – nästa nationelle mall kommer att handla om dynamisk njurskintigrafi.

Länk till NATIONELL SVARSMALL FÖR STATISK NJURSKINTIGRAFI (99mTc-DMSA)

(Mallen finns i övrigt att hitta under ”Praktisk Infobank”)