Dax att söka vårens RESESTIPENDIER!

Sista ansökningsdag är 30:e april 2018

Ansökningsblanketten skrivs ut och skickas ifylld till föreningens sekreterare.

SFNM delar ut resestipendier två gånger per år, på högst 10.000 kronor.
Sökande ska ha varit medlem i föreningen i minst ett år vid ansökningstillfället.
Resestipendium kan sökas för kongresser eller någon annan resa som behövs för att inhämta ny kunskap. Vid kongressresor värderas det högt att ha ett eget bidrag.

Stipendium beviljas inte retroaktivt, så resan kan göras tidigast en månad efter sista ansökningsdag.

OBS: Numera tar vi även emot ansökningar om ekonomisk starthjälp för nya utvecklings- eller forskningsprojekt. Högsta belopp man kan ansöka om är 10.000 kronor. Pengarna är tänkta att t ex användas till material som behövs för att få igång ett projekt, dock inte för lönekostnader. Samma blankett som för resestipendierna kan användas, men projektet, och vad pengarna ska användas till, måste beskrivas i en separat bilaga.

Besked om erhållet stipendium kommer senast en månad efter sista ansökningsdag. En kort reseberättelse, max 500 ord (A4), kommer att publiceras på föreningens hemsida. Pengarna utbetalas efter att reseberättelse skickats in, vilket skall ske senast 3 månader efter att resan avslutats.

Välkommen med DIN ansökan!

Verksamhetsenkät – Nuklearmedicin

Svensk Förening för NuklearMedicin (SFNM) har nyligen skickat ut en enkät avseende nuklearmedicinsk diagnostik och behandling. Enkäten – som har utgått till alla relevante enheter – skall ge en samlad bild av den nuklearmedicinska verksamheten i riket, inklusive rekryterings- och utbildningsbehov. För att få fram en rättvisande bild, är det av MYCKET STOR VIKT ATT ALLA ENHETER BESVARAR ENKÄTEN. En översiktlig genomgång av enkätsvaren kommer att ske på Nuklearmedicinskt Vårmöte i Örebro 16-18 maj 2018. Under hösten 2018 kommer en sammanställande rapport att bli tillgänglig för de enheter som har besvarat enkäten.

Enkätsvaren som lämnas digitalt skall vara inne senast 2018-03-02.

Länk till verksamhetsenkätens introduktionsbrev

Dags att ansöka om höstens stipendier!

Sista ansökningsdag är 30 november 2017

Ansökningsblanketten skrivs ut och skickas ifylld till föreningens sekreterare.

SFNM brukar dela ut resestipendier två gånger per år, på högst 10.000 kronor.
Sökande ska ha varit medlem i föreningen i minst ett år vid ansökningstillfället.
Resestipendium kan sökas för kongresser eller någon annan resa som behövs för att inhämta ny kunskap. Vid kongressresor värderas det högt att ha ett eget bidrag.

Stipendium beviljas inte retroaktivt, så resan kan göras tidigast en månad efter sista ansökningsdag.

OBS: Nytt för 2017 är att vi även tar emot ansökningar om ekonomisk starthjälp för nya utvecklings- eller forskningsprojekt. Högsta belopp man kan ansöka om är 10.000 kronor. Pengarna är tänkta att t ex användas till material som behövs för att få igång ett projekt, dock inte för lönekostnader. Samma blankett som för resestipendierna kan användas, men projektet, och vad pengarna ska användas till, måste beskrivas i en separat bilaga.

Besked om erhållet stipendium kommer senast en månad efter sista ansökningsdag. En kort reseberättelse, max 500 ord (A4), kommer att publiceras på föreningens hemsida. Pengarna utbetalas efter att reseberättelse skickats in, vilket skall ske senast 3 månader efter att resan avslutats.

Välkommen med din ansökan!

Utlysning av Vårens Resestipendier

Sista ansökningsdag är 30 april 2017

Ansökningsblanketten skrivs ut och skickas ifylld till föreningens sekreterare.

SFNM brukar dela ut resestipendier två gånger per år, på högst 10000 kronor.
Sökande ska ha varit medlem i föreningen i minst ett år vid ansökningstillfället.
Resestipendium kan sökas för kongresser eller någon annan resa som behövs för att inhämta ny kunskap. Vid kongressresor värderas det högt att ha ett eget bidrag.

Stipendium beviljas inte retroaktivt, så resan kan göras tidigast en månad efter sista ansökningsdag.

Nytt sedan 2016 är att vi även tar emot ansökningar om ekonomisk starthjälp för nya utvecklings- eller forskningsprojekt. Högsta belopp man kan ansöka om är 10 000 kronor. Pengarna är tänkta att t ex användas till material som behövs för att få igång projektet, dock inte för lönekostnader. Samma blankett som för resestipendierna kan användas, men projektet, och vad pengarna ska användas till, måste beskrivas i en separat bilaga.

Besked om erhållet stipendium kommer senast en månad efter sista ansökningsdag. En kort reseberättelse, max 500 ord (A4), kommer att publiceras på föreningens hemsida. Pengarna utbetalas efter att reseberättelse skickats in, vilket skall ske senast 3 månader efter att resan avslutats.

Välkommen med ansökan!

Nytt medlemsbrev!

Ett nytt medlemsbrev har i dagarna skickats ut av föreningens sekreterare. Det finns även att läsa här. Kan också passa på att påminna om att det är dags att betala in medlemsavgiften för 2017, om man inte redan gjort det.

Nu är det dags att anmäla sig till årets vårmöte som går av stapeln i Umeå, 17-19 maj. Vi hoppas att det blivit lite varmare till dess. Medan vi väntar på värme ute, får vi väl sitta i stugorna och författa abstracts att bidra med på Vårmötet. Sista dag att skicka in abstracts är den 7 april. Mer information om anmälan till Vårmötet, abstractinlämning, hotellförslag och ett preliminärt program finns på Vårmötets egen hemsida www.sfnmvarmotet.se. Titta in med jämna mellanrum så du inte missar några uppdateringar!