ST-utbildning

Här hittar du de grundläggande dokumenten för läkarnas specialistutbildning

SOSFS 2015:8 – författningen som gäller from 2015-05-01

Länk till bilagor till författningen (2015-05-01)

SOSFS_2008_17 – författningen 2008

Anvisningar för ansökan om specialistkompetens – 2012-06-20

Nuklearmedicin

Utbildningsplan och utbildningsbok för tilläggspecialiteten nuklearmedicin – 2019-05-16

ST-utbildning: Bedömningsmall avseende bild- och funktionsundersökningar (Används inom Nuklearmedicin på Skånes Universitets sjukhus)

Målbeskrivning Nuklearmedicin översatt till engelska, SLF, 2018:
Description of the objectives for doctors’ specialty training. Nuclear Medicine. The Swedish Medical Association’s translation into English, 2018

Målbeskrivning 2008

Utbildningsplan och utbildningsbok 2009-04-06