ST-utbildning

Här hittar du de grundläggande dokumenten för läkarnas specialistutbildning

SOSFS 2015:8 – författningen som gäller from 2015-05-01

Länk till bilagor till författningen (2015-05-01)

 

SOSFS_2008_17 – författningen 2008

Anvisningar för ansökan om specialistkompetens – 2012-06-20

 

Tilläggsspecialiteten nuklearmedicin enligt föreskrifter från 2015

Utbildningsplan och utbildningsbok

 

Nuklearmedicin

Målbeskrivning Nuklearmedicin översatt till engelska, SLF, 2018:
Description of the objectives for doctors’ specialty training. Nuclear Medicine. The Swedish Medical Association’s translation into English, 2018

Målbeskrivning 2008

Utbildningsplan och utbildningsbok 2009-04-06

 

Nuklearmedicin enligt gamla systemet

För läkare som har fått legitimation före den 1 juli 2006 kan dock de gamla författningarna gälla om ansökan avseende bevis om specialistkompetens inlämnas senast den 31 december 2013.

Utbildningsbok enligt gamla systemet