Styrelsen

 

Styrelsen i Svensk Förening för Nuklearmedicin, 2020/2021

Ordförande:
Cecilia Wassberg, Nuklearmedicin/Radiologi
Medicinsk Strålningsfysik och Nuklearmedicin
Bild och Funktionsmedicin
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Eugeniavägen 3, 171 64 Stockholm
Tel: 070-5652723
e-brev: cecilia.wassberg@sll.se, cecilia.wassberg@gmail.com

 

Sekreterare:
Helena Lizana, sjukhusfysiker
Centrum för medicinsk teknik och Strålningsfysik
901 85 Umeå
Tel: 0727-197217
e-brev: helena.lizana@regionvasterbotten.se

 

 

Skattmästare:
Margareta Ögren, radiokemist
Nuklearmedicin, PET
Bild-och funktionsmedicin
Norrlands universitetssjukhus
90185 Umeå
Tel: 070-5855122
e-brev: mailto:margareta.ogren@regionvasterbotten.se

 

Eva Olsson (2)Facklig sekreterare och SPUR-samordnare:
Eva Olsson, nuklearmedicin/klinisk fysiolog
Fysiologiska kliniken, nuklearmedicin
Linköpings universitetssjukhus
581 85 Linköping
Tel: 010-103 3340
e-brev: eva.olsson@regionostergotland.se

 

 

Vetenskaplig sekreterare:
Anna Sundlöv, onkolog
Enheten för Isotopterapi & Endokrina Tumörer
Hematologi, Onkologi och Strålningsfysik
Skånes Universitetssjukhus
221 85 Lund
e-brev: anna.sundlov@med.lu.se

 

Vice ordförande/Webbredaktör:
Morten Scheike, nuklearmedicin/klinisk fysiolog
Helsingborgs lasarett
251 87 Helsingborg
Tel: 042-4062067
e-brev: morten.scheike@skane.se

 

 

Elin_Tragardh2Elin Trägårdh, nuklearmedicin/klinisk fysiolog
Klinisk fysiologisk och nuklearmedicinsk avd Malmö
Skånes Universitetssjukhus
205 02 Malmö
Tel: 040-338724
e-brev: elin.tragardh@med.lu.se

 

Ann-Christine Bergh (2)Ann-Christine Bergh, röntgensjuksköterska
Nuklearmedicin/Klinisk Fysiologi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg
Tel: 031-3428185
e-brev: ann-christin.berg@vgregion.se

 

Agnieszka Athley, nuklearmedicin/radiolog
Centrallasarettet
351 85 Växjö
Tel: 0470-589092
e-brev: agnieszka.athley@kronoberg.se

 

 

Cathrine Jonsson, sjukhusfysiker
Nuklearmedicin
Medicinsk Strålningsfysik och Nuklearmedicin
Bild och Funktion
Karolinska Universitetssjukhuset
141 86 Stockholm
Tel: 070-4841213
e-brev: cathrine.jonsson@sll.se

 

Helena Löfling, biomedicinsk analytiker
Nuklearmedicin
Länssjukhuset Ryhov
551 11 Jönköping
Tel: 073-9487073
e-brev: helena.lofling@rjl.se

 

 

————————————————

Revisorer:
Peter Gjertsson, Göteborg
Håkan Geijer, Örebro

Revisorsuppleanter:
Sten Carlsson, Uddevalla
Pia Säfström, Linköping

Valberedning:
Sophia Frantz, SUS Malmö (Sammankallande)
Anne Larsson Strömvall, Umeå
Camilla Andersson,

 

Plusgirokonto: 8 59 49-6
IBAN: SE 5900 0099 6034 0085 9496
Org.nr: 817603-1352