Styrelsen

Styrelsen i Svensk Förening för Nuklearmedicin, fr o m 2016-09

 

Elin_Tragardh2Ordförande:
Elin Trägårdh, nuklearmedicin/klin fysiolog
Skånes Universitetssjukhus
205 02 Malmö
Tel 040-338724
e-brev: elin.tragardh@med.lu.se

 

 

Johanna_Svensson

Vice ordförande:
Johanna Svensson, onkolog
Onkologiska kliniken
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg
e-brev: johanna.b.svensson@vgregion.se

 

 

Anne_Larsson_StromvallSekreterare:
Anne Larsson Strömvall, sjukhusfysiker
Strålningsfysik, CMTS Norrlands Universitetssjukhus
901 85 Umeå
Tel: 090-7852487
e-brev: anne.larsson.stromvall@vll.se

 

 

Sigrid_Leide-SvegbornSkattmästare:
Sigrid Leide Svegborn, sjukhusfysiker
Strålningsfysik
Skånes universitetssjukhus
205 02 Malmö
Tel: 040-331258
e-brev: sigrid.leide_svegborn@med.lu.se

 

Eva Olsson (2)Facklig sekreterare och SPUR-samordnare:
Eva Olsson, Nuklearmedicin/klinisk fysiolog
Fysiologiska kliniken, nuklearmedicin
Linköpings universitetssjukhus
581 85 Linköping
Tel: 010-103 3340
e-brev: eva.olsson@regionostergotland.se

 

Anders SundinVetenskaplig sekreterare:
Anders Sundin, Radiolog
Radiologi och Molekylär Avbildning
Institutionen för Kirurgiska Vetenskaper, Uppsala Universitet
Akademiska Sjukhuset
751 85 Uppsala
e-brev: anders.sundin@radiol.uu.se

 

Morthen Scheike (2)Webbredaktör:
Morten Scheike, nuklearmedicin/klinisk fysiolog
Helsingborgs lasarett
251 87 Helsingborg
Tel 042-4062067
e-brev: morten.scheike@skane.se

 

Pia_Torndahl
Pia Törndahl, apotekare
Läkemedelsenheten Landstinget Kronoberg
Centrallasarettet
351 85 Växjö
Tel: 0470-589449
e-brev: pia.torndahl@ltkronoberg.se

 

Per_Gryback

 

Per Grybäck, nuklearmedicin/radiolog
Röntgenkliniken Solna
Karolinska Universitetssjukhuset
171 76 Stockholm
Tel: 08-51772483
e-brev: per.gryback@karolinska.se

 

 

Ann-Christine Bergh (2)
Ann-Christine Bergh, röntgensjuksköterska
Nuklearmedicin/Klinisk Fysiologi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg
tel 031-3428185
e-brev: ann-christin.berg@vgregion.se

 

 

————————————————

 

Revisorer:
Pia Säfström, Linköping
Håkan Geijer, Örebro

Revisorsuppleanter:
Sten Carlsson, Uddevalla
Sven-Eric Svensson, Karlskrona

Valberedning:
Peter Gjertsson, Göteborg (Sammankallande)
Annmarie Svensson, Lund
Per Grybäck, Stockholm

 

Plusgirokonto: 8 59 49-6
IBAN: SE 5900 0099 6034 0085 9496
Org.nr: 817603-1352