Styrelsen

 

 

Styrelsen i Svensk Förening för Nuklearmedicin, 2016/2017

 

Elin_Tragardh2Ordförande:
Elin Trägårdh, nuklearmedicin/klinisk fysiolog
Skånes Universitetssjukhus
205 02 Malmö
Tel: 040-338724
e-brev: elin.tragardh@med.lu.se

 

 

Vice ordförande & webbredaktör:
Morten Scheike, nuklearmedicin/klinisk fysiolog
Helsingborgs lasarett
251 87 Helsingborg
Tel: 042-4062067
e-brev: morten.scheike@skane.se

 

 

Anne_Larsson_StromvallSekreterare:
Anne Larsson Strömvall, sjukhusfysiker
Strålningsfysik, CMTS Norrlands Universitetssjukhus
901 85 Umeå
Tel: 090-7852487
e-brev: anne.larsson.stromvall@vll.se

 

 

Skattmästare:
Margareta Ögren, radiokemist
Nuklearmedicin, PET
Bild-och funktionsmedicin
Norrlands universitetssjukhus
90185 Umeå
Tel: 070-5855122
e-brev: margareta.ogren@vll.se

 

Eva Olsson (2)Facklig sekreterare och SPUR-samordnare:
Eva Olsson, nuklearmedicin/klinisk fysiolog
Fysiologiska kliniken, nuklearmedicin
Linköpings universitetssjukhus
581 85 Linköping
Tel: 010-103 3340
e-brev: eva.olsson@regionostergotland.se

 

 

Anders SundinVetenskaplig sekreterare:
Anders Sundin, radiolog
Radiologi och Molekylär Avbildning
Institutionen för Kirurgiska Vetenskaper, Uppsala Universitet
Akademiska Sjukhuset
751 85 Uppsala
e-brev: anders.sundin@radiol.uu.se

 

Ann-Christine Bergh (2)Ann-Christine Bergh, röntgensjuksköterska
Nuklearmedicin/Klinisk Fysiologi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg
Tel: 031-3428185
e-brev: ann-christin.berg@vgregion.se

 

 

Agnieszka Athley, nuklearmedicin/radiolog
Centrallasarettet
351 85 Växjö
Tel: 0470-589092
e-brev: agnieszka.athley@kronoberg.se

 

 

Cathrine Jonsson, sjukhusfysiker
Nuklearmedicin
Medicinsk Strålningsfysik och Nuklearmedicin
Bild och Funktion
Karolinska Universitetssjukhuset
141 86 Stockholm
Tel: 070-4841213
e-brev: cathrine.jonsson@sll.se

 

Helena Löfling, biomedicinsk analytiker
Nuklearmedicin
Länssjukhuset Ryhov
551 11 Jönköping
Tel: 073-9487073
e-brev: helena.lofling@rjl.se

 

 

Katarzyna Fröss-Baron, läkare
Endokrinologi, Nuklearmedicin
Bild- och funktionsmedicinskt centrum
Akademiska Sjukhuset
751 85 Uppsala
Tel: 0186114342
e-brev: katarzyna.fross.baron@akademiska.se

 

 

 

————————————————

 

Revisorer:
Pia Säfström, Linköping
Håkan Geijer, Örebro

Revisorsuppleanter:
Sten Carlsson, Uddevalla
Sven-Eric Svensson, Karlskrona

Valberedning:
Annmarie Svensson, SUS Lund (Sammankallande)
Sophia Frantz, SUS Malmö
Per Grybäck, Stockholm

 

Plusgirokonto: 8 59 49-6
IBAN: SE 5900 0099 6034 0085 9496
Org.nr: 817603-1352