Resestipendier – Abstractpriser

Svensk Förening för Nuklearmedicin delar två gånger om året ut resestipendier om vardera högst 10 000 kronor. Stipendierna kan sökas av föreningens medlemmar. Sökande ska ha varit medlem i minst ett år vid ansökningstillfället. Resestipendium kan, förutom för kongress, även sökas för annan resa för att inhämta ny kunskap. Vid kongressresor värderas eget bidrag högt. Stipendium beviljas inte retroaktivt, varför ansökan måste vara sekreteraren tillhanda minst en månad före den planerade resan.

Vi tar även emot ansökningar om ekonomisk starthjälp för nya utvecklings- eller forskningsprojekt. Högsta belopp man kan ansöka om är 10 000 kronor. Pengarna är tänkta att t ex användas till material som behövs för att få igång projektet, dock inte för lönekostnader. Samma blankett som för resestipendierna kan användas, men projektet, och vad pengarna ska användas till, måste beskrivas i en separat bilaga.

Nytt för hösten 2018 är möjligheten att ansöka om bidrag till auskultationsresor till andra sjukhus, för vidareutbildning. Även resor till olika kurser kan ge bidrag (detta gäller särskilt för de som inte är ST-läkare för vilka arbetsgivaren ju har ett speciellt ansvar för utbildningen).

Stipendierna utlyses en gång på våren och en gång på hösten och annonseras separat på hemsidan. Besked om erhållet stipendium kommer senast en månad efter sista ansökningsdag. En kort reseberättelse, max 500 ord (A4), kommer att publiceras på föreningens hemsida. Pengarna utbetalas efter att reseberättelse skickats in, vilket skall ske senast 3 månader efter att resan avslutats.

LÄNK TILL ANSÖKNINGSBLANKETT – RESESTEPENDIE.

Reseberättelser inkomna till SFNM                                           Abstract-priser

2018
Martin Andersson, EANM’18, Düsseldorf, Tyskland, okt 2018
Elin Lindström, Society of Nuclear Medicine and Molecular Imaging (SNMMI), Philadelphia, Pennsylvania, USA, Juni 2018
Danijela Leski, Nuklearmedicinsk Utbildningsdag och Vårmöte, Örebro, Sverige, maj 2018
Antoine Leuzy, 12th Human Amyloid Imaging Conference, Miami Beach, USA, jan 2018

2017
Martin Andersson, EANM’17, Wien, Österrike, okt 2017 
My Jonasson, EANM’16, Barcelona, Spanien, okt 2016
Kerstin Heurling, Human Amyloid Imaging meeting, Miami Beach, USA, jan 2017
May Sadik, SNMMI, Denver, USA, juni 2017
Kerstin Heurling, Alzeimers Association International Conference, London, juli 2017

2016
Mats Stenström, Chulalongkorn Hospital, Bangkok, Thailand, dec 2016
Irene Erlandsson, EANM’16, Barcelona, Spanien, okt 2016
Berit Olsson, EANM’16, Barcelona, Spanien, okt 2016
Abir Nasr, EANM’16, Barcelona, Spanien, okt 2016
Helena Lizana, EANM’16, Barcelona, Spanien, okt 2016
Michael Schöll, HAI, Miami Beach, USA, jan 2016

2015
Martin Andersson, EANM’15 Hamburg, Tyskland, okt 2015
Michael Schöll, OHBM i Honolulu, Oahu/Hawaii, USA, juni 2015
Torbjörn Sundström, AD-PD i Nice, Frankrike, mars 2015

2014
Elin Cederkrantz, SNMMI i St Louis, Missouri, juni 2014.
My Jonasson, NRM i Egmond aan Zee, Nederländerna, maj 2014
Madeleine Wedin, SFNM Vårmöte Uppsala, maj 2014
Martin Andersson, EANM Göteborg, oktober 2014
Ezgi Ilan, EANM Göteborg, oktober 2014
Lena Johansson, EANM Göteborg, oktober 2014

2013
Kristin Ekholm och Christel Kullberg, EANM’13 Lyon, okt 2013
Håkan Geijer, EANM’13 Lyon, okt 2013
Camilla Andersson, SFNM Vårmöte Kalmar, maj 2013

2012
Camilla Andersson, EANM’12 Milano, okt 2012
Mattias Sandström, SNM Miami Beach, juni 2012
Gunnel Hansson, EANM’12 Milano, okt 2012
Tanja Kero, EANM’12 Milano, okt 2012
David Minarik, SNM Miami Beach, juni 2012
Elin Trägårdh, SNM Miami Beach, juni 2012
Abir Nasr och Therese Wollmer, SFNM Vårmöte Yasuragi Hasseludden, maj 2012

2011
Dan Sandberg, San Antonio Breast Cancer Symposium, San Antonio, dec 2011
Cecilia Wassberg, Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, New York, 2009-2011
Susanne Olsson, EANM’11 Birmingham, okt 2011
Anette Davidsson, EANM’11 Birmingham, okt 2011
Reza Kaboteh, SNFM Vårmöte i Lund maj 2011
Carin Cronberg, Fellowship in PET/CT imaging, Zürich våren 2011
Gunnar Lindblom, Auskultation Rigshospitalet Köpenhamn april 2011

2010
Eleonor Vestergren WFNMB Sydafrika sept 2010
Pia Boström, WFNMB Sydafrika sept 2010
Lena Johansson, WFNMB Sydafrika sept 2010
Agnetha Gustafsson, WFNMB Sydafrika sept 2010
Ylva Larsson, EANM’10 Wien, okt 2010
Ann-Christine Berg, Irma Nikadon och Britt-Marie Jansson, EANM’10 Wien, okt 2010

2009
Samir Saha, ICNC 9 Barcelona maj 2009, Föreläsningsbilder
Reza Kaboteh, SFNM Vårmöte i Sunne, maj 2009
Annmarie Svensson, EANM ’09 Barcelona, okt 2009
Gunnel Hansson, EANM ’09 Barcelona, okt 2009
Susanne Olsson, EANM ’09 Barcelona, okt 2009
Abir Nasr och Therese Wollmer, The Netherlands Cancer Institute, jan 2010

2008
Erik Samén, Turku PET Symposium, maj 2008
May Sadik, EANM ’08 München, okt 2008

2007
Susanne Olsson och Britt-Marie Jansson, SFNM Vårmöte i Tällberg, maj 2007
Anne-Marie Danielsson, SFNM Vårmöte i Tällberg, maj 2007
Lena Claesson, SFNM Vårmöte i Tällberg, maj 2007

2006
Annette Davidsson, EANM’06 i Aten, okt 2006
Helen Nordström, Marianne Sörelind och Eva Nyrén, SFNM Vårmöte i Umeå, maj 2006

2005
Ewa Elsén, SFNM Vårmöte i Uddevalla maj 2005
Sigurbjörg Sigurðardóttir (Bibba), SFNM Vårmöte i Uddevalla, maj 2005
Lene Rosendahl, Euro-CMR i Zürich, Schweiz, maj 2005
Anneli Schmitt, COSTB12 Final Meeting Warszawa, Polen, april 2005

2004
Cathrine Jonsson, IEEE Nuclear Science Symposium i Rom, okt 2004
Eva Persson, EANM’04 i Helsingfors, sept 2004
Gunilla Eklöf Areskog, EANM’04 i Helsingfors, sept 2004
Marika Bajc , EANM’04 i Helsingfors, sept 2004

——————————————————————————–

Utdelade priser för bästa abstract

2017 Örebro
Jenny Oddstig, SUS-Lund. ”Optimisation of administered activity for 18F-FDG examination on children”. Medförfattare: Anna Stenvall, Fredrik Hedeer, Helén Almquist, Lena Jönsson, Berit Olsson och Cecilia Hindorf.
Motivering: Studiens frågeställning är klar och kommer av en observerad oegentlighet i gällande europeiska riktlinjer rörande stråldoser till barn visavi vuxna vid FDG-undersökningar. Metodologin är väl anpassad för att besvara frågeställningen och resultaten visar att stråldosen till barn kan reduceras med bibehållen bildkvalitet (SNR). Fyndet torde kunna få avsevärd betydelse i den kliniska verksamheten.

2017 Umeå
Helena Lizana, Umeå: ”Dosimetri och aktivitetsfördelning av DAT-substansen 18F-FE-PE2I i friska frivilliga”. Medförfattare: Lennart Johansson, Jan Axelsson, Anne Larsson, Mattias Ögren, Jan Linder, Andrea Varrone, Christer Halldin, Susanna Jakobsson Mo, Umeå och Stockholm.
Motivering: Vinnaren belyser ett mycket viktigt men ofta eftersatt arbete pga dess komplexitet, både beträffande logistik och arbetsinsats. Det vinnande arbetet har gjort detta på ett mycket förtjänstfullt sätt och dessutom presenterat det tydligt och lättbegripligt. Våra undersökningar måste alltid vara berättigade, vi måste veta hur mycket stråldos patienten får vid våra undersökningar och detta är mycket viktigt när man tar fram nya radiofarmaka.

2016 Jönköping
Mariana Reza, Malmö: “Intra-individual reproducibility of automated bone scan index in patients with prostate cancer: A pilot study”. Medförfattare: Reza Kaboteh, May Sadik, Anders Bjartell, Per Wollmer och Elin Trägårdh, Malmö och Göteborg.
Motivering: ”Prostatacancer är den vanligaste cancersjukdomen bland män och skelettscintigrafi är en av de vanligaste nuklearmedicinska bildgivande metoderna. En kvantitativ utvärdering kan vara värdefull för behandlingsuppföljning och bone scan index (BSI) är en lovande metod. Denna pilotstudie visar goda resultat när det gäller intra-individuell reproducerbarhet och vi ser fram emot den spännande fortsättningen med utvärdering av ett större bildmaterial.”

2015 Helsingborg
Anette Davidsson, Eva Olsson, Jan Engvall och Pernilla Norberg, Linköping: Myokardscintigrafi med dedicerad hjärtkamera D-SPECT: Hur mycket kan vi minska strålbelastningen till patienten utan att försämra diagnostisk bildkvalité?
Motivering: ”Ny teknik ger nya möjligheter, men kräver även nya studier för att kunna utnyttjas på optimalt sätt. Vid nuklearmedicinska undersökningar är det viktigt att hålla strålbelastningen till patienten så låg som möjligt, men bibehålla en god bildkvalitet. Det har årets pristagare tagit fasta på och undersökt lägsta möjliga countsnivå med bibehållen bildkvalitet vid myokardscintigrafiska undersökningar med nya gammakameror med halvledarteknik. På ett föredömligt vis har man gjort både fantom- och patientstudier för att noggrant kunna utvärdera frågeställningen.”

2014 Uppsala
My Jonasson, Lieuwe Appel, Torsten Danfors, Dag Nyholm, Håkan Askmark, Jonas Engman, Andreas Frick, Jens Sörensen och Mark Lubberink, Uppsala: Development of a clinically feasible 11C-PE2I PET scan protocol for differential diagnosis of Parkinsonian syndrome
Motivering: ”DAT PET och DAT SPECT blir allt mer viktigt för diagnostik av parkinsonistiska sjukdomar. Metoden som presenteras i detta arbete är av stort värde i utvecklingsarbetet för att göra 11C-PE2I PET till en kliniskt användbar metod”.

2013 Kalmar
Christel Kullberg, Magnus Hansson, Jonas Jögi, Cecilia Hindorf och Jenny Oddstig, Lund: Aktivitetsreduktion för patienter med hög vikt vid myokardscintigrafi
Motivering: ”Översyn av befintlig metod ur ett strålskyddsperspektiv med frågeställning om huruvida aktivitetsreduktion kan utföras med bibehållen bildkvalitet. Arbetet resulterat i metodförändring”.

2012 Hasseludden
J Oddstig, F Hedéer, J Jögi, C Hindorf och H Engblom, Lund: Kan man reducera aktivitet vid myocardscintigrafi med bibehållen bildkvalité?

2011 Lund
Elin Trägårdh-Johnsson, Mattias Wieloch, David Nilsson och Lars Edenbrandt, Malmö: Does the recieiver of a myocardial perfusion report precisely understand the message? A pilot study.
Motivering: ”För att man tagit sig an en viktig kvalitetsfråga som inte så ofta belyses och som är viktig för alla våra undersökningar”

2010 Göteborg
Jonas Högberg, Rizell, Gjertsson, Hultborn, Henriksson, Svensson och Bernhardt, Göteborg: Bremsstrahlung imaging of 90Y microspheres shows poor resemblance with distributions of 99mTc -MAA in liver

2009 Sunne
Berit Jansson, Tony Roxström, Lars Sundkvist och Leif Svensson, Huddinge: Varför ”lufta” Myoview? En fråga om biodistribution

2008 Linköping
Henrik Karlsson och Agnetha Gustafsson, Linköping: Fingerdosmätningar vid olika moment vid hantering av 18F-FDG

2007 Tällberg
Åsa Jonson, Andreas Lindberg och Roumiana Chakarova, Borås: Mätning av fingerdoser vid arbete i hot-lab

2006 Umeå
Anna Olsson, Majne Malmgren, Anette Davidsson, Håkan Pettersson och Agnetha Gustafsson, Linköping: Finger- och handdoser vid hantering av isotoper i nuklearmedicinsk verksamhet

2005 Uddevalla
Ann-Christine Bergh, Irma Nikadon, Madis Suurkula och Jakob Himmelman, Göteborg: PET-buss i Västsverige – planering och uppstart. Praktiska erfarenheter av 30 patientundersökningar

2003 Stockholm
Barbro Ljung, Göteborg: Förberedelser av barn inför nuklearmedicinska undersökningar